เรือคลองแสนแสบบรรจุผู้โดยสารเกินขนาด

ในช่วงเวลาประมาณ 17.00-19.00 ของวันจันทร์-ศุกร์ เรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยที่ในเรือนั้นแน่นแล้ว แต่ทั้งคนขับเรือและพนง. เก็บเงินยังปล่อยและรอให้ผู้โดยสารลงมาในเรือจนแน่นแทบหายใจไม่ออก ทั้งนี้ท่าเรือแทบจะทุกท่ามีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่แต่กลับไม่มีการห้ามปราม ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ไม่คิดบ้างหรือคะว่าถ้ามีคนเป็นลมบนเรือ พนง. เก็บเงินและคนขับจะช่วยกันปฐมพยาบาลอย่างไร รู้นะคะว่าทุกคนเร่งรีบเช่นกัน ฝากเรื่องจำนวนผู้โดยสารต่อเรือ1 ลำด้วยค่ะเพราะปัจจุบันทั้งเช้าและเย็นเกินกว่าอัตราที่เขียนไว้บนตัวเรืออย่างแน่นอน ทั้งนี้แนะนำว่าให้ลองมาขึ้นเรือช่วง 6 โมงเย็นท่าเรืออโศกค่ะ จะสัมผัสได้

วันที่:09 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ