เรือข้ามฝากระหว่างท่าเทียบเรือบางโรง-ท่าเรือท่ามะเนาเกาะยาวน้อย

ไม่ทราบว่ากรมเจ้าท่ามีบุคลากรหรือเปล่าที่ไปเฝ้าที่ท่าเทียบเรือทั้งสอง ฟาก ตั้งแต่ข้าพเจ้านั่งเรือมาไม่เคยเห็นซักคน เวลาคนโดยสารขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นกันหมดไม่มีกำหนดจากใครหรือผู้ใดเลยนอกจากความพึงพอใจของเจ้าของเรือ บางวันมีผุ้โดยสารขึ้นล้นมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไม่มีความปลอดภัยเลย แล้วประชาชนตาดำดำจะไปพึงใครได้ สงสารคนที่มีครอบครัวบ้างเถอเขาต้องมีคนที่รับผิดชอบอยู่ข้างหลังเวลาเรือบรรทุกของหรือผู้โดยสารก็บรรทุกกันเกินขนาดเกินนำหนักท่ีเรือจะบรรทุกไหวรบกวบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้ด้วยไม่ใ่ช่วัวหายแล้วล้อมคอก

วันที่:19 มกราคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ