เรือขนส่งสินค้าและเรือลาก ส่งเสียงดังมากยามวิกาล(หลัง4ทุ่ม-6โมงเช้า)

ขอให้ตรวจสอบการวิ่งขนส่งสินค้ายามวิกาล เสียงของเรือเหล่านี้ดังมาก โดยเฉพาะผู้อาศัยในคอนโดสูงริมน้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนพระราม 3 ช่วงใกล้ๆสะพานแขวน เสียงดังมากจนไม่สามารถพักผ่อนได้ หากเปิดหน้าต่างไว้ ไม่ทราบว่ามีนโยบายการอนุญาตให้เรือขนส่งสินค้าพวกนี้ขนลากสินค้าที่เป็นแพขนาดยาวมาก พ่วงต่อกันหลายๆแพ อย่างไรบ้าง มีการอนุญาตให้วิ่งเป็นช่วงเวลาหรือไม่คะ

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ