เรีอแสนแสบไม่ให้ผู้โดยสารยืนแต่เรือให้บริการไม่พอ

เนื่องจากบริษัทครอบครัวขนส่งซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบไม่ให้ผู้โดยสารยืนขณะโดยสารเรือ แต่จำนวนเรือไม่เพียงต่อการให้บริการ ทำให้มีผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากที่ท่าเรือหลัก และไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าให้แก่ผู้สารทราบว่าจะมีการห้ามไม่ให้ยืนภายในเรือโดยสารก่อนแต่อย่างใด ทำให้เป้นปัญหาแก่ผู้โดยสารในการเดินทาง เนื่องจากความล่าช้าของเรือในการให้บริการและจำนวนเรือโดยสารที่มีไม่เพียงพอ
อย่างไรก็ดี โปรดดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานของท่าน 

วันที่:15 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ