เพิกถอนใบอนุญาตและทะเบียนเรือ จำนวน 8024 ลำ

อยากทราบเหตุผลการเพิกถอน เพราะเรือมีการต่อทะเบียนถูกต้อง และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ อยากทราบสาเหตุการเพิกถอน เพราะได้ทำการสอบถามที่กรมเจ้าท่าชุมพร แล้วไม่มีคำตอบให้

วันที่:21 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ