เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ควบคุมสมุทรเขต (เขาบ่อยา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่:18 กันยายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ