เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานจ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์ระบบสื่อสารดาวเทียม สำหรับระบบติดตามเรือระยะไกล (Long Rang Identification and Tracking of Ships : LRIT)

วันที่:18 กันยายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ