เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อน้ำมันเบนซิน ULG with Add. จำนวน ๘๗,๒๐๘ ลิตร สำหรับเรือตรวจการณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่:18 กันยายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ