เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 18,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำปากพญา

วันที่:20 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ