เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 15,000 ลิตร สำหรับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอีแอด จ.เพชรบุรี)

วันที่:19 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ