เปิดให้บริการ ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับแผนงาน/โครงการ

 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
          สสส. เปิดให้บริการ “ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับแผนงาน/โครงการ” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ติดต่อได้ที่
• โทรศัพท์ 02-464-0832-4 ต่อ19-21 และ 099-049-3991
• อีเมล์ : fincenter@thaihealth.or.th
• Line : @562wchfz
เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการและตรวจสอบข้อมูล รบกวนแจ้ง 
1.รหัสโครงการ หรือ เลขที่ข้อตกลง
2. ชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ พร้อมคำถามที่จะขอคำปรึกษา 
3. หากปรึกษาเกี่ยวกับระบบบันทึกรับ-จ่าย รบกวนส่งหน้าจอที่พบปัญหาทางอีเมล์
ที่มา : ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประชาสัมพันธ์ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

 

          สสส. เปิดให้บริการ “ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับแผนงาน/โครงการ” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

 

ติดต่อได้ที่

• โทรศัพท์ 02-464-0832-4 ต่อ19-21 และ 099-049-3991

• อีเมล์ : fincenter@thaihealth.or.th

• Line : @562wchfz

 

เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการและตรวจสอบข้อมูล รบกวนแจ้ง 

1. รหัสโครงการ หรือ เลขที่ข้อตกลง

2. ชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ พร้อมคำถามที่จะขอคำปรึกษา 

3. หากปรึกษาเกี่ยวกับระบบบันทึกรับ-จ่าย รบกวนส่งหน้าจอที่พบปัญหาทางอีเมล์

 

 

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ