เปิดอบรมเสริมทักษะการเงิน บัญชี และพัสดุทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

 

เปิดอบรมเสริมทักษะการเงิน บัญชี และพัสดุทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. เปิดให้ผู้รับทุนสมัครอบรมการเงินฯออนไลน์
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 16.00 น. รับจำนวนจำกัด
• การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ สสส.
• การจัดการด้านภาษี
• งานพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง
• ถาม-ตอบข้อสงสัย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 มิ.ย. 63
ระบบจะส่งลิงค์เพื่อเข้าอบรมในวันดังกล่าว
ติดต่อสอบถาม
fincenter@thaihealth.or.th หรือ Jiranan@thaihealth.or.th
โทร. 02-343-1500 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เปิดอบรมเสริมทักษะการเงิน บัญชี และพัสดุทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. เปิดให้ผู้รับทุนสมัครอบรมการเงินฯออนไลน์

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 16.00 น. รับจำนวนจำกัด

 

• การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ สสส.

• การจัดการด้านภาษี

• งานพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง

• ถาม-ตอบข้อสงสัย

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 มิ.ย. 63

ระบบจะส่งลิงค์เพื่อเข้าอบรมในวันดังกล่า

 

ติดต่อสอบถาม

fincenter@thaihealth.or.th หรือ Jiranan@thaihealth.or.th

โทร. 02-343-1500 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ