เปิดรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต (อาชีวิต)

 

ประกาศ! ถึงพี่น้องชาวอาชีวะ ในจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร โอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมโดย “มีทุนสนับสนุน” มาถึงแล้ว
………………………….
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต (อาชีวิต) ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาอาชีวะที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สังคมด้วยการขับเคลื่อน “นวัตกรรม” ผ่านพลังความรู้ พลังความสร้างสรรค์ และพลังคนรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม “ด้วยการเปลี่ยนวิกฤติหลัง Covid-19 มาเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้”
……………………………………..
เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
(1) มีความสนใจด้านการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ความรู้และทักษะทางอาชีวศึกษาเป็นฐาน
(2) มีอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสนใจได้
(3) สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ
(4) เป็นนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3 ของวิทยาลัยอาชีวะศึกษา โดยสมาชิกในทีมประกอบไปด้วย นักศึกษา อาชีวะ จำนวน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 คน
(5) ศึกษาอาชีวะที่มีสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าร่วม “ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ได้ ดังนี้
1. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563
2. พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ. 2563
และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมต่อจากการฝึกอบรมระยะเวลา 7 เดือน
………………………………………………………
สนใจสมัครได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLxMt8Dx8Ddp5YP_Zt2hSqsKFCUncSUcSqIHbqmAdRQ464fg/formResponse 
…………………………………………………………………..
เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
ประกาศผลการเข้าร่วมโครงการฯ : วันที่ 20 กรกฏาคม 2563
ติดต่อสอบถามผ่าน Inbox ทางเพจเฟซบุ๊ค “อาชีวิต สร้าง สังคม”
หรือ e-mail : achewit.innovation@gmail.com
ติดตามโครงการ : https://www.facebook.com/Archewit/

          ประกาศ! ถึงพี่น้องชาวอาชีวะ ในจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร โอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมโดย “มีทุนสนับสนุน” มาถึงแล้ว

          โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต (อาชีวิต) ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาอาชีวะที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สังคมด้วยการขับเคลื่อน “นวัตกรรม” ผ่านพลังความรู้ พลังความสร้างสรรค์ และพลังคนรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม “ด้วยการเปลี่ยนวิกฤติหลัง Covid-19 มาเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้”

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

(1) มีความสนใจด้านการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ความรู้และทักษะทางอาชีวศึกษาเป็นฐาน

(2) มีอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสนใจได้

(3) สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ

(4) เป็นนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3 ของวิทยาลัยอาชีวะศึกษา โดยสมาชิกในทีมประกอบไปด้วย นักศึกษา อาชีวะ จำนวน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 คน

(5) ศึกษาอาชีวะที่มีสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าร่วม “ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ได้ ดังนี้

1. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

2. พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ. 2563

และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมต่อจากการฝึกอบรมระยะเวลา 7 เดือน

สนใจสมัครได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLxMt8Dx8Ddp5YP_Zt2hSqsKFCUncSUcSqIHbqmAdRQ464fg/formResponse 

 

เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563

ประกาศผลการเข้าร่วมโครงการฯ : วันที่ 20 กรกฏาคม 2563

ติดต่อสอบถามผ่าน Inbox ทางเพจเฟซบุ๊ค “อาชีวิต สร้าง สังคม”

หรือ e-mail : achewit.innovation@gmail.com

ติดตามโครงการ : https://www.facebook.com/Archewit/

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ