เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

          สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564

          สามารถศึกษาหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://web.codi.or.th/index.php/20201230-20482/

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ