เปิดตลาดเมืองกระท้อน สะโตยสตูล

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เปิดตลาดเมืองกระท้อน สะโตยสตูล thaihealth

แฟ้มภาพ

 

เปิดตลาดเมืองกระท้อนสตูล  สะโตยสตูล และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีเกษตร

นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน "เมืองกระท้อนสตูล สะโตยสตูล และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีเกษตร" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล ร่วมกับวิสาหกิจ ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศและวิถีเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกรัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สตูล สภาองค์กรชุมชน ต.ควนโดน และภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณลานด้านหน้า  Satun Geopark Fateway องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพื่อประชาสัมพันธ์กระท้อน จ.สตูล  สะโตยสตูล  อันเป็นผลไม้ที่เป็นชื่อประจำจังหวัด สู่การเป็นผลไม้ของฝากขึ้นชื่อ และส่งเสริมให้เกษตรกรประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญการปลูกกระท้อนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำ จ.สตูล มากยิ่งขึ้น  

พร้อมทั้งเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศและวิถีเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกรังซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชนบ้านนาปริก  บูเก็จยามู  และดูสน อีกทั้งเพื่อระดมความคิดและแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจของชุมชนในมิติอื่นๆ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน
 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ