เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐


วันที่:07 สิงหาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ