เชิญสมัครร่วม…โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ "เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารด้วยภาพ"

 

 

เชิญสมัครร่วม…โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
“เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารด้วยภาพ”
วันศุกร์ – วันเสาร์ที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ สามพราน ริเวอร์ไซต์ (สามพรานโมเดล) ถนนเพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำกัด จำนวน 20 ท่าน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
(การรับสมัครจะปิดทันทีเมื่อได้ผุ้สมัครครบตามจำนวน)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
– สื่อมวลชนหรือภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส. ที่สนใจพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน
– มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานกล้องจากโทรศัพท์มือถือพอสมควร
– มีความสนใจในการถ่ายภาพข่าว และต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
*** โปรดกรอกใบสมัครและตอบกลับที่ E-mail : pr.news@hotmail.com หรือ ส่งแฟกซ์ได้ที่ โทรสาร 0-2582-1315
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณชลธิชา โทร. 083-255-5752

เชิญสมัครร่วม…โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

“เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารด้วยภาพ”

วันศุกร์ – วันเสาร์ที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2561

ณ สามพราน ริเวอร์ไซต์ (สามพรานโมเดล) ถนนเพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำกัด จำนวน 20 ท่าน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561

(การรับสมัครจะปิดทันทีเมื่อได้ผุ้สมัครครบตามจำนวน)

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

– สื่อมวลชนหรือภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส. ที่สนใจพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน

– มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานกล้องจากโทรศัพท์มือถือพอสมควร

– มีความสนใจในการถ่ายภาพข่าว และต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร

 

*** โปรดกรอกใบสมัครและตอบกลับที่ E-mail : pr.news@hotmail.com หรือ ส่งแฟกซ์ได้ที่ โทรสาร 0-2582-1315

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณชลธิชา โทร. 083-255-5752

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ