เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเรื่องต่อทะเบียนเรือของสมุย ให้บริการไม่สุภาพเลยค่ะ โทรไปถามข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าต่อทะเบียนเรือก็ไม่ค่อยตอบ โทรไปไม่กี่ครั้งก็ว่ากลับมาว่าโทรไปรบกวนเวลา ทั้งๆที่ทุกครั้งที่โทรก็โทรในเวลาราชการตลอด แนะนำให้ลาออกไปเถอะค่ะ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแต่ไม่เต็มใจให้บริิการใจให้บริการประชาชน .. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอ่ะค่ะรู้สึกจะเป็นหัวหน้า อยู่ที่หน้าธร

วันที่:12 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ