เจ้าหน้าที่รับเรื่องเอกสารในการต่ออายุเอกสารทำงานบนเรือมีไม่เพียงพอ คนประจำเรือรอยื่นเอกสาร

ในการยื่นเอกสารต่ออายุ และในการทำcop เจ้าหน้าทีรับเรื่องมีน้อยมาก ทำให้คนประจำเรือที่มายื่นเอกสารต่อวันต่อรอบมาแต่เช้ากว่าจะเข้ายื่นเกือบเย็น ถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้คนทำงานเรือมายื่นเอกสารกันเยอะ น่าจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการรับเอกสารเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่1คนรับเอกสารในแต่ละคำร้องหลายตัวมาก ทำให้เกิดการล่าช้า ตัวอย่างเช่น ต่ออายุ ปก กับทำ cop มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแค่1คน คนประจำเรือกดหมายเลขตั้งแต่ 8.30 น. กว่าจะเข้าไปยื่นเอกสาร เวลา14.00 น. ซึ่งนานมากครับ รบกวนช่วยเพิ่มเจ้าหน้าที่รับเรื่องอีกสัก 2-3 คน ระบบจะดำเนินการได้เร็วมากๆ แค่ช่วงนี้เท่านั้นก็พอ ขอบคุณมากๆ

วันที่:04 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ