เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วเรือไม่สุภาพ

เรียนเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
เนื่องจากดิฉันได้ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา ณ ท่าเรือพรานนก วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม 2559 ในช่วงเวลา 7.15-7.30 น. แล้วพบว่าเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว(เสื้อสีส้ม)ให้บริการแก่ผู้บริการในลักษณะการใช้คำพูดและการกระทำที่ไม่สุภาพ เหมือนไม่เต็มใจให้บริการ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดิฉันพบเห็นพฤติกรรมของผู้จำหน่ายตั๋วท่านนี้ ดิฉันอยากเรียนว่าการกระทำนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่ดีแล้วยังทำให้ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้บริการเรือด้วยหรืออาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้ จึงขอเรียนให้ทางกรมเจ้าท่าหาแนวทางการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมผู้ให้บริการที่ดีให้แก่พนังงาน/เจ้าหน้าที่ หรือตรวจสอบพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานต่อไปในอนาคต
สุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำข้อเสนอแนะของดิฉันไปพิจารณาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการปรับปรุงที่จะเกิดขึ้นนะคะ

ด้วยความเคารพ 

วันที่:23 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ