อาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียนใช้อำนาจโดยมิชอบ

ด้วยอาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียนของทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ใช้อำนาจโดยมิชอบ ใช้อำนาจที่มีตามอารมณ์ของตนเองอย่างไร้เหตุผล ตัดคะแนนนักเรียนตามใจตัวเอง และในบางครั้งยังมีการพูดจาใช้คำหยาบคายกับนักเรียนและมีเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายที่เกิดจากอาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียนท่านนี้ ดังที่กล่าวมาจึงได้ร้องเรียนมา ณ ที่นี่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ความเห็นใจจากทางกรมเจ้าท่าได้โปรดพิจารนารับเรื่องร้องทุกข์ของทางข้าพเจ้าไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป จึงได้เรียนมาด้วยความเคารพ

วันที่:22 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ