อยากทราบบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า

เรียนเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า

อยากทราบว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นเอาแค่เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่อคลองแสนแสบ พวกท่านรับทราบแล้วนำไปดำเนินการหรือไม่ เพราะที่ผ่านเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้น ทุกปัญหายังคงมีเหมือนเดิมไม่ได้น้อยลง ถ้าองค์กรหรือบุคคลไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาก็ควรยกเลิกหรือยุบเลยครับ

ถ้าท่านจะตอบแค่ “ขอขอบคุณสำหรับคำร้องของท่าน ได้ส่งคำร้องของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว” อย่าตอบดีกว่าครับ เปลืองพลังงาน

วันที่:23 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ