อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี สสส. ประจำปีงบ 2565

 

อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ 
ด้านการเงิน การบัญชี สสส. ประจำปีงบ 2565
สสส. โดยฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอประชาสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าร่วมอบรม “การเสริมทักษะการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี สสส.” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการทางด้านการเงินและการใช้ระบบบันทึกรับจ่ายโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมทาง QR CODE ด้านล่าง
การบริหารการเงิน
• เทคนิคการบริหารการเงิน
• การเบิกจ่ายตามระเบียบฯ/การจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง
• ข้อควรระวังในการบริหารการเงิน
การจัดการภาษีอากร
• ความเข้าใจเรื่องภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานของ สสส.
• การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำเอกสารภาษีที่ถูกต้อง
การตรวจสอบโครงการ
• CPA คืออะไร
• การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบของ CPA
ระบบบันทึกรับจ่าย (E fin)
• หลักการของระบบ
• ทดลองฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การอบรมนี้
• ไม่มีค่าใช้จ่ายการอบรม (กรณีอบรมที่ สสส.เบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการ)
• กรณีอบรมที่ สสส.รับผู้อบรม 45 ท่าน/รอบ
• สำหรับภาคี ผู้รับทุน ที่เกี่ยวข้องโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
สนใจลงทะเบียน
ติดต่อสอบถาม  ศูนย์ให้คำปรึกษา fincenter@thaihealth.or.th 02-464-0832-4 ต่อ 19 – 21หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. Jiranan@thaihealth.or.th โทร 02-343 1500
รอบที่เปิดอบรม ประจำปีงบ 2565
อบรมทางออนไลน์
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 (สัญญา64)
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 (สัญญา64)
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 (เน้นสัญญา 2563)
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 (สัญญา64)
วันที่ 21-22 เมษายน 2565 (สัญญา64)
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565
อบรมที่ สสส.
วันที่ 18-19 มกราคม 2565
วันที่ 22-23 มีนาคม 2565  
        (เน้นสัญญาปี63)
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565
วันที่ 13-14 กันยายน 2565
กำหนดการอบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี
วันที่ 1: การบริหารจัดการการเงิน
08.30 – 09.00   ลงทะเบียน เตรียมความพร้อม
09.30 – 10.30   การบริหารการเงิน
10.30 – 10.45   พักเบรค
10.45 – 12.00   การบริหารการเงิน (ต่อ)
12.00 – 13.00   พักทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30   การจัดการภาษีอากร
14.30 – 14.45   พักเบรค
14.45 – 15.45   การตรวจสอบโครงการ
15.45 – 16.30   หลักการระบบบันทึกรับจ่าย
วันที่ 2: ระบบบันทึกรับ-จ่าย
08.30 – 09.00     ลงทะเบียน
09.00 – 10.30     ฝึกปฏิบัติระบบบันทึกรับจ่าย
10.30 – 10.45     พักเบรค
10.45 – 12.00     ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)
12.00 – 13.00     พักทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30     ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)
14.30 – 14.45     พักเบรค
14.45 – 16.00     ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)
16.00 – 16.30     ถาม – ตอบ        

อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ 
ด้านการเงิน การบัญชี สสส. ประจำปีงบ 2565

  

                สสส. โดยฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอประชาสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าร่วมอบรม “การเสริมทักษะการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี สสส.” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการทางด้านการเงินและการใช้ระบบบันทึกรับจ่ายโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมทาง QR CODE ด้านล่าง

>> การบริหารการเงิน

• เทคนิคการบริหารการเงิน

• การเบิกจ่ายตามระเบียบฯ สสส./การจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง

• ข้อควรระวังในการบริหารการเงิน

>> การตรวจสอบโครงการ

• การตรวจโครงการ? มีกี่ประเภท? ผู้ตรวจสอบ ?

• โครงการเข้าข่ายต้องตรวจ

• การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบ

• การจัดการหลังตรวจสอบ

 

>> การจัดการภาษีอากร

• ความเข้าใจเรื่องภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานของ สสส.

• การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำเอกสารภาษีที่ถูกต้อง

>> ระบบบันทึกรับจ่าย (E fin)

• หลักการของระบบบันทึกรับจ่าย

• ทดลองฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี

การอบรมนี้

• ไม่มีค่าใช้จ่ายการอบรม (กรณีอบรมที่ สสส.เบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการ)

• กรณีอบรมที่ สสส.รับผู้อบรม 45 ท่าน/รอบ

• สำหรับภาคี ผู้รับทุน ที่เกี่ยวข้องโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

สนใจลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม ศูนย์ให้คำปรึกษา fincenter@thaihealth.or.th 02-464-0832-4 ต่อ 19 – 21 หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. Jiranan@thaihealth.or.th โทร 02-343 1500

 

รอบที่เปิดอบรม ประจำปีงบ 2565

 

อบรมทางออนไลน์

• วันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 (สัญญา64)

• วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 (สัญญา64)

• วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 (เน้นสัญญา 2563)

• วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 (สัญญา64)

• วันที่ 21-22 เมษายน 2565 (สัญญา64)

• วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565

• วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565

อบรมที่ สสส.

• วันที่ 18-19 มกราคม 2565

• วันที่ 22-23 มีนาคม 2565  

        (เน้นสัญญาปี63)

• วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

• วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565

• วันที่ 13-14 กันยายน 2565

 

กำหนดการอบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี

วันที่ 1 : การบริหารจัดการการเงิน วันที่ 2 : ระบบบันทึกรับ-จ่าย

08.30 – 09.00     ลงทะเบียน เตรียมความพร้อม

09.30 – 10.30     การบริหารการเงิน

10.30 – 10.45     พักเบรค

10.45 – 12.00     การบริหารการเงิน (ต่อ)

12.00 – 13.00     พักทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30     การจัดการภาษีอากร

14.30 – 14.45     พักเบรค

14.45 – 15.45     การตรวจสอบโครงการ

15.45 – 16.30     หลักการระบบบันทึกรับจ่าย

08.30 – 09.00     ลงทะเบียน

09.00 – 10.30     ฝึกปฏิบัติระบบบันทึกรับจ่าย

10.30 – 10.45     พักเบรค

10.45 – 12.00     ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

12.00 – 13.00     พักทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30     ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

14.30 – 14.45     พักเบรค

14.45 – 16.00     ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

16.00 – 16.30     ถาม – ตอบ

ติดต่อสอบถาม ศูนย์ให้คำปรึกษา fincenter@thaihealth.or.th 02-464-0832-4 ต่อ 19 – 21 หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. Jiranan@thaihealth.or.th โทร 02-343 1500

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ