อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ”รักษ์โลกร่วมใจใช้ถุงผ้ากับไทยออยล์

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ รักษ์โลกร่วมใจใช้ถุงผ้ากับไทยออยล์ กิจกรรมภายในงานมีการเสวนา ในหัวข้อ”รักษ์โลก ร่วมใจลดการใช้ถุงพลาสติก”จากกรมเจ้าท่า และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ,นิทรรศการให้ความรู้เรื่องปัญหาและผลกระทบของขยะพลาสติก จากไทยออยล์ ,นิทรรศการเรื่องความปลอดภัยของการเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าและกลุ่มไทยออยล์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกในทะเล จึงได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ “รักษ์โลก ร่วมใจใช้ถุงผ้ากับไทยออยล์และกรมเจ้าท่า” เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติก ให้ร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศร่วมกัน ส่งผลดีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณท่าเทียบเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

วันที่:06 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ