อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือ 4 แห่ง

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายวิทยา ยาม่วง
อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่มีความสำคัญและเป็นจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่ท่องเที่ยวทั้ง 4 ท่าเรือ ได้แก่

1. ท่าเรือโดยสารท่าช้าง มีกำหนดการแล้วเสร็จ
วันที่ 5 ธันวาคม 2563

2. ท่าเรือโดยสารท่าเตียน มีกำหนดการแล้วเสร็จ
วันที่ 30 กันยายน 2563

3. ท่าเรือวัดโพธิ์ มีกำหนดการแล้วเสร็จ วันที่
27 กรกฎาคม 2563

4. ท่าเรือโดยสารราชินี มีกำหนดการแล้วเสร็จ
วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเร่งรัดโครงการก่อสร้างท่าเรือให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

วันที่:21 เมษายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ