อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ

⚓ข่าวประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า⚓

อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือ และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณท่าเรือสะพานพุทธ เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้บริการท่าเรือ โดยจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ บริเวณท่าเรือโดยสาร ให้เป็นห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวกสบาย พร้อมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และร่มรื่น เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทางเรือ และทางบก

ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงท่าเรือ และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับให้บริการประชาชน จำนวน 6 ท่า ได้แก่ 1. ท่าเรือนนทบุรี 2. ท่าเรือพระราม 7 3. ท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 4 ท่าเรือสะพานพุทธ 5. ท่าเรือเทเวศร์ 6. ท่าเรือสาทร ขนาดของห้องน้ำขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่านท่า ได้แก่ ขนาด M ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง ขนาด S ประกอบด้วย ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง 1 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง สำหรับผลดำเนินการ งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือสะพานพุทธ ปัจจุบันได้ดำเนินการได้ ร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน มิถุนายน 2563 โดยได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า การปรับปรุงท่าเรือ ดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สามารถเช่ือมต่อระบบราง เรือโดยสาร และรถโดยสาร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งอยากเห็นท่าเรือที่ไม่ได้เป็นแค่ท่าเรืออย่างเดียว แต่สามารถใช้ประโยชน์สำหรับให้ประชาชนได้พักผ่อน และเป็นท่าเรือที่สวยงามสามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำได้อีกด้วย
———————————
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 203
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:08 พฤษภาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ