อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด

อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ณ ท่าเรือทองหล่อ ตรวจเข้มมาตรการโควิด เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด – 19” โดยเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการ์ดห้ามตก เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ คลองแสนแสบ

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานกำกับ ดูแล การเดินทางทางน้ำ จากการลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันในคลองแสนแสบ ได้เน้นย้ำเน้นย้ำห้ามไม่ให้ผู้โดยสารยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด โดยได้สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ ให้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในการเดินทางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ดังนี้
๑. ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ประจำท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร พร้อมทั้งมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชน
๒. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเรือทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันขณะโดยสารเรือ และขณะรอขึ้น-ลงเรือ ให้ยืนเว้นระยะห่างตามจุดกำหนด (social distancing)
๓. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ จัดจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และทำความสะอาด บริเวณตัวเรือ และที่นั่ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคเป็นประจำหลังให้บริการทุกครั้ง
๔. กำชับให้พนักงานขนส่งประจำท่า แจ้งกำชับให้ผู้โดยสาร ที่ใช้บริการ เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร บริเวณท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการ พร้อมทั้งกำชับผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข D-M-H-T-T อย่างต่อเนื่อง

กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมาโดยตลอด โดยเข้มงวดในด้านการอำนวยความสะดวกความปลอดภัย การตั้งจุดคัดกรองประจำท่าเทียบเรือ รวมถึงการทำความสะอาดท่าเรือ และตัวเรือเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึงการดูความเคลื่อนไหวประชาชนผู้ใช้บริการผ่านจากกล้อง cctv กรมเจ้าท่า หากพบมีความหนาแน่นให้สั่งห้ามเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือห้ามมิให้ผู้โดยสารลงเรือและใช้บริการเรือลำถัดไป นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้เพิ่มเที่ยวเรือตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. โดยเพิ่มความถี่เรือเข้ารับ – ส่ง ผู้โดยสารจากปกติ ๕-๗ นาที/ลำ เป็น ๒-๓ นาที/ลำ เพื่อลดความแออัดทั้งในเรือและบนท่าเรือเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง ซึ่งกรมเจ้าท่ามีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่มีความรุนแรง และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนโปรดเชื่อฟังเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามมาตรป้องกันไวรัส “โควิด-19” โดยเคร่งครัด
____________________________
12 พฤษภาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:13 พฤษภาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ