อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมให้สัมภาษณ์ช่อง 9 เรื่อง ยกระดับ 10 ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษย์ช่อง 9 ในประเด็นเรื่อง การยกระดับ 10 ท่าเรือ เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้ท่าเรือสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น โดยเฉพาะขนส่งทางรางหรือรถไฟฟ้าที่จะเป็นโครงข่ายคมนาคมสำคัญของกรุงเทพฯ ในอนาคต รวมถึงปรับปรุงท่าเรือที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยในส่วนเชื่อมต่อระบบราง ประกอบด้วย ท่าเรือพระนั่งเกล้าเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีม่วง ท่าเรือพระราม 7 เชื่อมกับสายสีแดง ท่าเรือบางโพเชื่อมกับสายสีน้ำเงิน ท่าเรือราชินีและท่าเรือกรมเจ้าท่าเชื่อมกับสายสีน้ำเงิน และท่าเรือสาทรเชื่อมกับสายสีเขียว ส่วนท่าเรือที่มีการปรับปรุงเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ คือ ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน และท่าเรือวัดเชตุพน

วันที่:18 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ