อธิบดีกรมเจ้าท่า รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 จากบริษัท ไฮซีซั่น รีสอร์ท จำกัด

วันที่ 21
เมษายน
2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า
เข้ารับมอบสิ่งของบริจาค จากนายพฤกษ์ วงศ์พนากิจ ผู้บริหาร บริษัท ไฮซีซั่น
รีสอร์ท จำกัด ณ ท่าเรือกรมเจ้าท่า ได้แก่ หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน
80
ชิ้น
, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 70
ขวดและข้าวกล่อง จำนวน
80 กล่อง
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส พร้อมเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
COVID-19

เราจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ ไปด้วยกัน”

วันที่:21 เมษายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ