อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อปรับปรุงเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อปรับปรุงเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านปฏิบัติการ) และคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า เข้าประชุมหารือร่วมกับ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และคณะผู้บริหารฯ ในโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2 เพื่อขออนุญาตกรมเจ้าท่าในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเทียบเรือปากเกร็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลนครปากเกร็ด

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำสำคัญหลายแห่งและปัจจุบันต้องรองรับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การจัดทำโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2 จึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนจะต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าเพื่อตรวจสอบแบบให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยกรมเจ้าท่าได้ให้ข้อเสนอแนะเทศบาลนครปากเกร็ดในการขออนุญาตสร้างเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 4 ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ 2) ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความกว้างประมาณ 4–6 เมตร ความยาวประมาณ 850 เมตร และเสนอแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือให้มีความสวยงามและได้มาตรฐานความปลอดภัยปลอดภัย ควรมีทางเดินเท้าเชื่อมแหล่งชุมชนรองรับส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี และปรับภูมิทัศน์ให้มีพื้นที่สีเขียวในการรองรับการทำกิจกรรมของชุมชนต่างๆ อาทิ เทศกาลสำคัญ วันลอยกระทง วันปีใหม่ เป็นต้น โดยในอนาคตท่าเรือปากเกร็ดจะมีการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนในรูปแบบขนส่งสาธารณะอีกด้วย

———————————
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 203
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:10 มีนาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ