อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า

 ⚓️ข่าวประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า⚓️ 
      อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคลประจำกรมเจ้าท่า 
   วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 07.39 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไชยพฤกษ ต้นพุทธรักษา ต้นไม้ประจำกรมเจ้าท่า ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าเรือนวิสูตรสาคร จำนวน 99 ต้น
    ในอดีตตราสัญลักษณ์ประจำกรมเจ้าท่า ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยรัตนโกสินทรศก 119 โดยพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงษ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ได้ส่งตัวอย่างตราประจำชาติมาเพื่อขอพระบรมราชานุญาต ใช้เป็นตราสำหรับตำแหน่งกรมเจ้าท่า มีการกำหนดภาพเครื่องหมายหน่วยงานราชการของกรมเจ้าท่า มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในมีรูปสมออยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับการค้าการขนส่งทางเรือมาโดยตลอดตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน ด้านซ้ายช่อไชยพฤกษ ความหมายตามชื่อแปลว่า ต้นไม้แห่งชัยชนะ ด้านขวามีช่อพุทธรักษา หมายถึงศาสนาและถือเป็นไม้มงคลที่คนไทยเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่จะคอยคุ้มครองปกปักษ์รักษา ให้อยู่อย่างร่มเย็น เป็นสุข ตัวอักษรคำว่ากรมเจ้าท่า ในสมัยนั้นมีตำแหน่งอยู่บนพระมหาพิชัยมงกุฎ ปัจจุบันอักษรคำว่ากรมเจ้าท่า อยู่ใต้ขอบล่างโค้งตามแนวรูปวงรี
     ทั้งนี้ การปลูกต้นไชยพฤกษและต้นพุทธรักษา จำนวน 99 ต้น ที่นำมาจากตราสัญลักษณ์ประจำกรมฯ เพื่อให้เป็นต้นไม้ประจำกรมเจ้าท่า ถือเป็นต้นไม้ที่มีความหมายที่ดี “ช่อไชยพฤกษ” หมายถึงชัยชนะอันเกิดจากความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของทุกคนในกรมเจ้าท่า ช่วยขับเคลื่อนให้กรมเจ้าท่าเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ “ช่อพุทธรักษา” ช่วยคุ้มครองปกป้องชาวกรมเจ้าท่าให้อยู่อย่างสงบสุขร่มเย็น โดยไม่มีภัยอันตรายใด ๆ 
      พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เชิญชวนให้หน่วยงานกรมเจ้าท่า ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำกรมเจ้าท่า ภายในหน่วยงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความรัก และความสามัคคีของชาวกรมเจ้าท่าที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
____________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
โทรศัพท์ 02-233-1311-8 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:05 มีนาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ