อธิบดีกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)

⚓️ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า⚓️ 
อธิบดีกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยมีรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย เป็นประธานคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ เป็นการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … โดยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ในวันนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาในส่วนที่เป็นร่างบทบัญญัติเพื่อรองรับการอนุวัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ (MARPOL) ภาคผนวกที่ ๕ เสร็จสิ้นแล้ว
___________________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 203
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:13 พฤษภาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ