อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘และกรณีท่าเรือผิดกฎหมาย

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย ประเด็นท่าเทียบเรือประมงชายฝั่งทะเลและท่าเรือประมงผิดกฎหมาย วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๖ กรมเจ้าท่า

โดยระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีและควรมีการรณรงค์เพื่อป้องกัน      เฝ้าระวังความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุของประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างวันหยุดยาว กรมเจ้าท่าจึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นระเบียบการจราจรและ  การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางทางน้ำ

วันที่:03 เมษายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ