หลังคาเรือรั่วและอุปกรณ์ชูชีพชำรุด ไม่เพียงพอ

เรือข้ามฟากท่าเจดีย์-ปากน้ำ สมุทรปราการ
1. เรือส่วนใหญ่หลังคารั่ว เข้าหน้าฝนแบบนี้ ผู้โดยสารเปียกทั้งฝนที่สาดจากด้านข้างและยังต้องหลบน้ำที่หยดจากหลังคา
2. เบาะชูชีพและห่วงยางภายในเรือก็มีสภาพผุพัง และก็มีไม่เพียงพอต่อผู้โดยสาร
อยากฝากให้ช่วยดูแลและแก้ไขด้วย เพราะค่าเรือเพิ่มขึ้นแต่การบริการและความปลอดภัยกลับสวนทางซึ่งเหมือนเอาเปรียบผู้โดยสารที่ไม่มีทางเลือก เพราะยังไงก็ต้องใช้บริการเรือของท่านี้เท่านั้น

วันที่:15 พฤษภาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ