ส่องประสบการณ์ ‘นวัตกรรมเปลี่ยนสังคม’ ผ่านเทคโนโลยีและศิลปะของ Eyedropper Fill

 

Workshop
Technology + Art for Social Change:
ส่องประสบการณ์ ‘นวัตกรรมเปลี่ยนสังคม’ ผ่านเทคโนโลยีและศิลปะของ Eyedropper Fill
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ.งามดูพลี
โดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักพิมพ์ bookscape
การรับสมัคร
(1) สมัครเข้าร่วม workshop “Technology + Art for Social Change” ได้ทางอีเมล bookscapethailand@gmail.com ภายในวันที่ 24 มีนาคม เขียนชื่ออีเมลว่า “สมัคร workshop innovators” ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วม workshop ได้ตลอดทั้งวัน รับจำนวนจำกัด 30-35 คน 
(2) ข้อมูลประกอบการรับสมัครที่ต้องส่งทางอีเมล – ประวัติส่วนตัว (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและผลงาน) – งานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ มุ่งมั่นตั้งใจอยากทำใน อนาคต – ความคาดหวังและเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วม workshop ครั้งนี้ 
(3) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 มีนาคม ทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape, เว็บไซต์ bookscape.co และอีเมลผู้สมัคร 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
https://bookscape.co/innovator-workshop
ทำความรู้จักหนังสือ Creating Innovators ได้ที่ https://bookscape.co/…/education-and-le…/creating-innovators
อ่าน Creating Innovators ฉบับย่อ ได้ที่ https://bookscape.co/summary-creating-innovators  

Workshop

Technology + Art for Social Change:

ส่องประสบการณ์ ‘นวัตกรรมเปลี่ยนสังคม’ ผ่านเทคโนโลยีและศิลปะของ Eyedropper Fill

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ.งามดูพลี

โดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักพิมพ์ bookscape

 

การรับสมัคร

          (1) สมัครเข้าร่วม workshop “Technology + Art for Social Change” ได้ทางอีเมล bookscapethailand@gmail.com ภายในวันที่ 24 มีนาคม เขียนชื่ออีเมลว่า “สมัคร workshop innovators” ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วม workshop ได้ตลอดทั้งวัน รับจำนวนจำกัด 30-35 คน 

          (2) ข้อมูลประกอบการรับสมัครที่ต้องส่งทางอีเมล – ประวัติส่วนตัว (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและผลงาน) – งานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ มุ่งมั่นตั้งใจอยากทำใน อนาคต – ความคาดหวังและเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วม workshop ครั้งนี้ 

          (3) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 มีนาคม ทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape, เว็บไซต์ bookscape.co และอีเมลผู้สมัคร 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

https://bookscape.co/innovator-workshop

ทำความรู้จักหนังสือ Creating Innovators ได้ที่ https://bookscape.co/…/education-and-le…/creating-innovators

อ่าน Creating Innovators ฉบับย่อ ได้ที่ https://bookscape.co/summary-creating-innovators

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ