สูบบุหรี่บนแพท่าเรือข้ามฟากเภตรา จ.สมุทรปราการ

สูบบุหรี่บนแพเภตรา จ.สมุทรปราการส่งผลต่อสุขภาพร่างกายผู้อื่น และทำให้เกิดภาวะ
เครียดหายใจลำบาก.เสียสุขภาพจิต..ตายผ่อนส่ง..เป็นมะเร็งโดยไม่รู้ตัว ไม่มีการปรับจริงสำหรับคนที่สูบบุหรี่ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขเรื่องนี้ด้วยค่ะสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อคนอื่น..เดือดร้อนมากๆๆ

วันที่:29 กรกฎาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ