สิ่งปลูกสร้าง และถมที่เพื่อยึดที่ริมน้ำ แม่น้ำแม่กลอง ในต.ท่าผา ต.ลาดบัวขาว

อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำ ตั้งแต่วัดโกสินาราย์ ม.18 จนถึง ม.17 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (บ.ราชาชูรส) และฝั่งตรงข้ามวัดโกสินารายณ์ ตั้งแต่ป้อมตำรวจหน้าวัดลาดบัวขาว จนถึงโรงน้ำแข็ง ไม่ทราบว่าสามารถก่อสร้างบ้านริมแม่น้ำได้ด้วยหรือไม่ และปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐเขามาถมแม่น้ำ อ้างว่ามาทำเพื่อหมู่บ้านได้พักผ่อน ทั้งๆที่หน่วยงานของรัฐก็ทราบดีว่าน้ำท่วมแทบทุกปี ซึ่งเปลืองงบประมาณแผ่นดิน ทำไมไม่เอาพื้นที่เป็นดินมาทำหารเกษตรแบบชั่วคราวก็ได้ แทนการปลูกสร้าง อาคารเอนกประสงค์ต่างๆ ซึ่งไม่เคยมาใช้ประโยชน์เลย ทำไมไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้านอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แต่รัฐกลับก่อสร้างและทำลายธรรมชาติเสียเอง สร้างอาคารมากมาย แต่ไม่เคยใช้ประโยชน์ บ้านบางหลังสร้างใหญ่โตมาก เหมือนรีสอร์ตด้วยซ้ำ ไม่ใช่สร้างแค่อยู่อาศัยเลย บางพื้นที่ก็กำลังถมที่เพื่อรอสร้าง
อยากให้หน่วยงานช่วยดูพื้นที่ที่น่าจะอนุรักษ์ไว้เพื่อธรรมชาติบ้าง ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานบางกลุ่มเท่านั้น เสียดายธรรมชาติที่มีอยู่ปัจจุบันกับมีแต่สิ่งปลูกสร้างจากรัฐ มาอ้างว่าทำเพื่อชุมชน เสียงประชาชนเสียงนี้คงทำให้ท่านได้ช่วยเหลือเราบ้าง

วันที่:28 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ