สัมมนาโครงการ ครั้งที่ 4 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาด้านการออกแบบรายละเอียดร่องน้ำร่องกลาง และนำเสนอร่างรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นฯ

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ