สอบราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำยม บ้านกร่าง-บ้านกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

วันที่:26 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ