สอบราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน และรถขุดตักดินพร้อมโป๊ะ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำยม ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

วันที่:26 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ