สอบราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 6 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำยม บ้านหาดรั่ว หมู่ที่ 6 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่:26 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ