สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน จังหวัดนครสวรรค์

วันที่:12 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ