สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 5 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำวัง ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

วันที่:19 สิงหาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ