สอบราคาจ้างเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำวัง ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่:16 มกราคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ