สอบถามค่าบริการโดยสารเรือ คลองแสนแสบ

ผมมีอายุเกิน 60 ปี ครับ ตามบัตรประชาชน ปัจจุบัน ใช้บริการ รถเมล์ประจำทาง โดยยื่นบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่ ก็จะคิดค่าโดยสาร สำหรับผู้สูงอายุ ครับ
มีบางครั้งที่ต้องใช้บริการ การเดินทางในคลองแสนแสบ ตอนเช้าๆ ผมก็ซื้อตั๋วปกติ โดยยื่นบัตรประชาชน พร้อม กับ เงินค่าโดยสาร เจ้าหน้าที่ ก็ จะให้ตั๋วในราคาของผู้สูงอายุ
วันนี้ 31 ต.ค. 2588 บังเอิญ ไม่มีเจ้าหน้าที่ ขายตั๋ว ให้ไปซื้อ/เก็บ ค่าโดยสาร ในเรือเอง ผมก็ส่งเงิน พร้อม กับบัตรประชาชน
กระเป๋าเรือ ดูเหมือนว่า จะเข้าใจจุดประสงค์ ค่าโดยสาร แล้ว แจ้งให้ผมทราบว่า ใช้ไม่ได้ ต้องไปที่ กรมเจ้าท่า ผมงง แล้วสอบถามว่า แล้วผมต้องจ่ายเท่าไร จากวัดศรีบุญเรือน ไป ประตูน้ำ กระเป๋าแจ้งว่า 18 บาท ผมก็ส่งเงินแบง 50 บาท ให้ แต่
กระเป๋า ก็ เมิน เดินจากไป สักพักหนึ่ง ก็มีกระเป๋าคนใหม่มา ผมก็ส่ง เงิน 50 บาท และ บัตรประชาชน กระเป๋าแจ้งว่าใช้ไม่ได้ ต้องไป กรมเจ้าที่ แล้ว เก็บค่าโดยสาร 18 บาท เท่า ผู้โดยสาร ทั่วไป
จากข้อมูลข้างต้น หากว่า ผมจะขอใช้สิทธิ ผู้ สูงอายุ (60 ปี) จะต้องดำเนินการอย่างไร บ้าง ขอคำชี้แนะ ในการปฏิบัติ ด้วยครับ

หมายเหตุ
ควรประชาสัพันธ์ ให้ผู้โดยสาร ทราบ เหมือน รถประจำทาง ,BTS หรือ MRT ครับ

วันที่:02 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ