สอบถามการคิดค่าเรือข้ามฟาก

1. การจัดกลุ่มของท่าเรือ ดูจากอะไร 2. ท่าโอเรียนเต็ล – วัดสุวรรณ ก็เก็บค่าบริการ 4 บาท เหมือนกัน ถ้าคุณบอกว่า ช่วงนี้ น้ำมันอยู่ที่ 21-25 บาท ค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 บาท แล้วทำไม ถึงเก็บ 4 บาท เท่ากันหมด 3. การวิ่งบริการของเรือมีกำหนดไหมว่า ต้องมีเรือให้บริการกี่ลำ เพราะวันอาทิตย์ได้ใช้บริการที่ท่าเรือสี่พระยา มีเรือวิ่งบริการแค่ 1 ลำเท่านั้น

วันที่:28 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ