สหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้าท่า จำกัด จัดกิจกรรม จับรางวัลผู้โชคดี.. ฝากเงินในสัปดาห์ออมทรัพย์

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้าท่า จำกัด
จัดกิจกรรม “จับรางวัลผู้โชคดี.. ฝากเงินในสัปดาห์ออมทรัพย์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๗ ” โดยมีนายณัฐ จับใจ ประธานการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นประธาน ณ บริเวณด้านหน้ากองคลัง อาคาร ๔ ชั้น ๑ กรมเจ้าท่า

วันที่:25 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ