สร้างบ้านล้ำในแม่น้ำที่ไม่ได้ใช้งานต้องถูกรื้อด้วยหรือครับ

สร้างบ้านล้ำในแม่น้ำที่ไม่มีการสัญจรและเป็นพื่้นที่คล้ายบึงต้องถูกรื้อด้วยหรืออยู่มากว่า40ปีแล้วครับ

วันที่:05 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ