สร้างบ้านที่สาธารณะ ริมฝั่งทะเล หมู่ 5 บ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เนื่องจากได้มีคนในพื้นที่บางกลุ่มใช้อำนาจของตัวเองสร้างสิ่งปลูกสร้างพื้นที่สาธารณะ ชึ่งเป็นพื้นที่ริมฝั่งทะเลอ่าวท่าศาลา หมู่ 5 บ้านในถุ้ง เป็นจำนวนหลายรายการ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไปแล้ว ขาดหน่วยงานมาตรวจสอบ ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีพื้นที่อำนวยความสะดวกในการกิจกรรมต่างๆประจำปี ชึ่งพื้นที่ดังกล่าวเคยใช้จัดกิจกรรมมาแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2535 ปัจจุบันพ.ศ. 2559 มีจำนวนสิ่งปลูกสร้างหลายรายการจึงกลายเป็นสถานที่ส่วนบุคคล จึงเรียนมาเพื่อขอทางหน่วยงานกรมเจ้าท่ามาตรวจสอบด้วยครับ

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ