สร้างบ้านทับคลองสาธารณะหมู่บ้าน

บ้านนิคม หมู่ 10 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี ระนอง มีการถมดินบุกรุกที่คลอง เพื่อขยายที่ดินในการสร้างบ้านของตน แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น อยากให้ส่วนกลางช่วยตรวจสอบด้วยคับ

วันที่:21 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ